maandag 5 december 2016

zaterdag 3 december 2016

RpW 2016, week 49


 Alle patronen van Randje per Week 2016 staan op het blog van Randje per Week.

All the patterns of Randje per Week 2016 can be found on the blog of Randje per Week.

Deze week weer een aantal motiefjes !

This week again some small figurines.

donderdag 1 december 2016

Christmas Truffels


Nog een laatste deel van de donkergroene rand vastzetten en ook deze top is af. 
Ik snap niet waarom ik hem zo lang heb laten liggen.
Ik heb er een andere rand omheen dan in het boekje staat en ben helemaal blij.

Ik heb een boel vragen gekregen over de patronen. Die staan, met de beschrijving van de quilt, in het boekje Christmas Truffles van Hugs 'n Kisses.
Het is een boekje uit 2005, maar nog steeds te koop. Na wat app-contact weet ik dat Den Haan & Wagenmakers in Amsterdam er nog twee heeft. 
Het is ook o.a. bij Bol is het te koop, alleen is dan de levertijd 4-6 weken.

Only the last part of the border has to be sewn to the quilt and another top is finished.
Why did it stay in a corner for such a long time ?
I changed the border and am a happy person.

I got a lot of questions concerning the pattern.
It is from the booklet Christmas Truffles by Hugs 'n Kisses.
It was first published in 2005, but you can still buy it.
I know Den Haan & Wagenmakers in Amsterdam has two in store.
You can also buy it at Amazon.

woensdag 30 november 2016

Greetje

Deze leuke en kleurige randenlap werd in 1963 gemaakt door Greetje. Een echt Hollands lapje !

This beautiful, colorful sampler was made by Greetje in 1963. A real Dutch sampler.

maandag 28 november 2016

Vakje per Week 2017

Eigenlijk waren Simone en ik van plan om te stoppen na 3 jaar Randje per Week... Maar in de loop van 2016 begon er toch weer iets te borrelen en besloten we om toch weer een jaar borduurplezier voor jullie te verzorgen!
Inspiratie vormde de "Mama" lap van Marlies Molman die regelmatig voorbij kwam op de Randje per Week Facebook groep. Marlies heeft zelf een lap samengesteld bestaande uit allemaal rechthoekige vakjes die gevuld zijn met diverse motiefjes etcetera. Dit bracht ons op het idee om wederom de verzameling schoollapjes van Annelies in te duiken en kleine motiefjes, patroontjes en "stopwerk" (doorrijgwerk) te verzamelen, die in een vakje passen.

We zijn uiteindelijk tot een totaal van 48 vakjes gekomen, vanwege de vele mogelijkheden die dit aantal biedt. 48 is namelijk deelbaar door 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. Hierdoor kun je op vele verschillende manieren een lap samenstellen!
Ieder vakje is 29 kruisjes breed en 49 kruisjes hoog. Wij hebben een geheel samen gesteld van 8 vakjes naast elkaar en 6 rijen vakjes onder elkaar. Het geheel wordt omlijst door een mooie rand en wordt dan 283 kruisjes breed en 339 kruisjes hoog.

Afmeting 283W x 339H kruisjes
28 count / 11 draads / 5,5 x/cm: 51 x 62 cm
32 count /12,6 draads / 6,3 x/cm: 45 x 54 cm
36 count / 14,2 draads / 7,1 x/cm : 40 x 48 cm
40 count /15,7 draads / 7,9 x/cm: 36 x 43 cm

Het patroon wordt in twee kleuren geborduurd, maar uiteraard kun je daar je eigen draai aan geven en het in iedere gewenste kleur of aantallen kleuren uitvoeren, die je maar wilt. Ook kun je de indeling van de vakjes naar eigen inzicht aanpassen of zelf vakjes toevoegen. Annelies gaat bijvoorbeeld 3 vakjes naast elkaar borduren op een linnenband van 20 cm breed.
Het patroon wordt in 48 delen gepubliceerd op http://randjeperweek.blogspot.nl. Iedere week kun je een deel downloaden, zodat je aan het eind van het jaar weer een prachtig borduurwerk hebt.
Het eerste deel wordt op zaterdag 14 januari 2017 gepubliceerd (hebben wij dit jaar ook eens Kerstvakantie!). Daarna verschijnt er iedere week een nieuw vakje op het blog.


Als je de merklap maakt zoals wij hem aanbieden heb je nodig:
Borduurstof naar keuze (bijvoorbeeld Zweigart Belfast Naturel 12,6 draads), afmeting: 70 x 100 cm. Dit is ruim, maar dan heb je ook nog ruimte over voor eigen inbreng.
Garen: 10 strengen van een hoofdkleur en 3 strengen van een tweede kleur DMC (bijvoorbeeld DMC 815 en 930).

Als je net als Annelies op borduurband gaat werken, heb je 2 meter band van 20 cm breed nodig.

Een naam was dit jaar niet moeilijk te verzinnen. We borduren heel 2017 aan een "Vakje per Week". De naam van het blog en de Facebookgroep blijft echter ongewijzigd "Randje per Week".

We wensen jullie ook in 2017 weer heel veel borduurplezier!

Heel veel borduurgroetjes,
Annelies en Simone.


Actually Simone and I would stop after 3 years of Randje per Week... But during 2016 something started itching again and we decided to do another year of Stitching pleasure!
We were inspired by the "Mama" sampler of Marlies Molman, which she showed a few times on the Randje Per Week Facebook group. Marlies assembled this piece with rectangles filled with all kind of motifs. This brought us to the idea to once again dive in Annelies' collection of School samplers and collect small motifs, patterns and darning patterns, that will fit into a rectangle.

At long last we came to a total of 48 boxes, because of the large amount of possibilities with this number. 48 can be divided into 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. This way you can assemble a Sampler in many ways!

Each rectangle is 29 crosses wide and 49 crosses high. We assembled a piece with 8 boxes next to each other and 6 rows. The whole piece is framed by a nice border and the total will be 283 crosses wide and 339 crosses high.

Size 283W x 339H crosses.
28 count: 51 x 62 cm
32 count: 45 x 54 cm
36 count: 40 x 48 cm
40 count: 36 x 43 cm

The design is stitched in two colors, but of course you can give it your own twist and stitch it in each color combination you would like. You can also change the way the boxes are arranged to your own likings or add extra boxes. Annelies for example will stitch 3 rectangles next to each other on a 20 cm wide linen banding.
The pattern will be published in 48 parts on http://randjeperweek.blogspot.nl. Each week you can download a part, so you'll have a complete piece at the end of 2017.
The first part will be published on Saturday 14 January 2017 (so we can celebrate the Holidays also, this year!). From there on each week a new rectangle will be published on the blog.

If you're going to make the Sampler the way we designed it you'll need:
Cross stitch fabric (for exampler Zweigart Belfast linen Natural 32 count), 70 x 100 cm. This is ample, but it gives you enough space to make your own twist.
Floss: 10 skeins of the main color and 3 skeins of a second color (for example DMC 815 and 930).

When you - like Annelies - are going to stitch on a banding, you'll need 2 meters of 20 cm wide.

It wasn't hard to think of a name this year. In 2017 we're stitching a "Vakje per Week". The name of the blog and Facebook group will remain "Randje per Week" though.

Enjoy stitching the 2017 project!

Creative greetings,

Annelies and Simone
"job done"

Ik weet het, er zijn andere methodes om een quilt te sandwichen, maar ik blijf dit gewoon de methode vinden die het mooiste resultaat geeft.
Gevolg is wel dat alles zeer deed op de zondagavond, maar de quilt heeft weer "een jasje".
Ik denk dat ik even een paar dagen rust neem voor ik met het quilten begin. De vloer is in ieder geval weer vrij en ik ben een blij mens !

I know there are other methods to sandwich a quilt, but I prefer this one. For me it gives the best result.
On Sunday night every piece of my body hurt, but the quilt has its "coat".
I take some days to rest my body before I start quilting.  The floor is clean again and I am a happy person !

zaterdag 26 november 2016

RpW 2016, week 48

Patronen van RpW 2016 zijn te vinden op het blog van Randje per Week.

Patterns of RpW 2016 can be found on the blog of Randje per Week.


Nu er meer figuurtjes op de merklap staan krijgt de lap ineens een ander karakter.

More figurines and you see the sampler change.